Aanmelden

U kunt u schriftelijke of telefonische aanmelden. Daarna wordt u verzocht een aanbetaling over te maken van 100 euro per persoon op bankrekeningnummer 47.36.78.853 ten name van K. J. van Oudenaarde, onder vermelding van de cursusdatum. Het resterende bedrag graag overmaken voor aanvang van de cursus.


Verder dient u zelf een reis/ongevallenverzekering af te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijdens het verblijf.